Politica de privacitat

Política de Privacitat

Solinbar 2011 S.L, l’informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal al qual s’incorporaran les dades de les persones o empreses que subscriuen aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d’altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses, i les que es derivin del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d’aquest fitxer és, Solinbar 2011 S.L – Gran Via de les Corts Catalanes, 690 Pral 2ª- 08010 Barcelona

E-mail: info@solucionsintegralsbarcelona.com

La finalitat d’aquest fitxer és permetre a Solinbar 2011 S.L l’ús intern de les dades per a la gestió acurada de la tasca per la qual se subscriu aquest document. Solinbar 2011 S.L, així com l’/es empresa/es destinatària/es d’aquest formulari queden autoritzades a conservar les dades dels interessats, fins i tot en el cas que la prestació del servei sol·licitat no arribés a realitzar-se, amb la finalitat de poder enviar-los informació publicitària i ofertes comercials de Solinbar 2011 S.L i empreses afiliades.

Les dades personals que s’han incorporat al fitxer estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

Totes les dades sol·licitades en el document de captació, són necessàries per poder portar a terme la tasca encomanada podent arribar, en cas de ser incompletes, a impedir-ne la correcta realització.

L’interessat pot exercir els drets d’accedir a les seves dades personals, a obtenir informació, a rectificar-les i a oposar-se que aquestes se cedeixin en els termes establerts. Per a exercir aquests drets l’interessat es podrà dirigir a Solinbar 2011 S.L, al domicili anteriorment esmentat.